De anatomie van een goeie workshop

Red stripe

In de wereld van Jam nemen workshops een centrale rol in. In workshops vindt het co-creëren plaats wat zo belangrijk is voor onze dienstverlening. Maar even zo belangrijk is dat dit de gelegenheid bij uitstek is voor collega’s om elkaar echt te ontmoeten.

Wij hebben de luxe positie gehad om heel veel workshops bij te hebben gewoond en veel facilitators en moderators aan het werk te hebben gezien. In den beginne hadden we een zijlijn rol waarin we erg oplettend waren. Zo kregen we een heel goed beeld van wat wel en niet werkt. Daarna zijn we we met deze inzichten ook zelf workshops gaan organiseren. Daarnaast hebben we facilitatie-training gehad van een bijzonder en getalenteerd mens, Guy Hafkamp, die helaas veel te vroeg overleden is.

In 2016 kwam er een heel pientere jonge dame stage bij ons lopen. Bij Jam kiezen stagiaires zelf een stage opdracht om aan te werken. Stephanie Heckman besloot zich te verdiepen in de anatomie van een goeie workshop.

Zij heeft alle Jam’ers uitvoerig geïnterviewd over groepsdynamiek, co-creatie, werkvormen, etc. Op basis van het boek Gamestorming van Dave Gray heeft ze vervolgens een model ontwikkeld gevuld met onze inzichten en best-practises.

Wat je hier ziet is het Jam Model van de flow van een workshop.

We delen een workshop altijd op in een ‘begin’, ‘body’ en ‘einde’. In de body vindt het creatie-proces plaats en het begin en einde van de workshop wordt gebruikt als ‘aanloop naar’ & ‘afsluiting van’ dit proces.  Het is belangrijk om in het begin aandacht te geven aan het laten landen van de deelnemers. En ook de tijd te nemen aan het einde om goed af te ronden met elkaar, zodat iedereen met energie en enthousiasme de workshop verlaat. In onze faciliterende rol vinden we dit laatste erg belangrijk.

Omdat workshop design zo’n centrale rol inneemt in ons werk zal ik regelmatig op dit thema terugkomen. En belangrijk om te zeggen, Ik verkondig niet ‘de waarheid’, slechts onze inzichten. In de hoop dat jij daar je voordeel mee kan doen. En ik hoor natuurlijk graag wat jouw ervaringen zijn.

Met visuele groet,

Jeroen