Voorbeelden

Red stripe

Ketenaanpak ‘Medicijnresten uit Water’

In dit project werkt de Rijksoverheid samen met de zorg- en watersector, met als doel de belasting van grond- en oppervlaktewater met medicijnresten terug te dringen. Door de keten met alle stakeholders visueel inzichtelijk te maken, werd het voeren van de dialoog makkelijker en de samenwerking geoptimaliseerd.

Bekijk deze JAMdots Bekijk deze JAMdots

Roadmap Gebiedsgerichte aanpak

Met de gebiedsgerichte aanpak stikstof werken provincies samen met het Rijk en gebiedspartners aan het terugdringen van de stikstofbelasting in Natura 2000-gebieden. Deze roadmap laat zien wat de opgave van de gebiedsgerichte aanpak is, waar een gebiedsplan straks uit bestaat en hoe de betrokken partijen de doelen gaan halen. De provincies voeren regie in de gebiedsgerichte aanpak van hun eigen gebieden.

Amstelring thuis

Amstelring biedt een breed scala aan zorg en begeleiding aan huis, zodat mensen zo goed en zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook wanneer ze bijvoorbeeld ouder worden of wanneer er sprake is van een psychiatrische aandoening die om extra begeleiding vraagt. Deze plaat geeft een beeld van onze diensten die dit mogelijk kunnen maken. Hierin zijn alle denkbare combinaties mogelijk.

De voordelen van de JAMdots

Red stripe
Stap voor stap door je verhaal heen

Stap voor stap door je verhaal heen

Met de JAMdots kun je elementen uit je beeldverhaal volgordelijk uitlichten, en deze met een tekstkader verder toelichten. De ontvanger kan zo zelfstandig het verhaal bekijken en doorlezen, zonder dat het gepresteerd hoeft te worden door de maker(s) van het verhaal.

Mogelijkheid om teksten en visuele overlays toe te voegen

Mogelijkheid om teksten en visuele overlays toe te voegen

Indien je veel tekst hebt om je verhaal toe te lichten is het mogelijk om in het tekstkader navigatie toe te voegen, om zo de inhoud op gestructureerde wijze aan te bieden. Ook is het mogelijk om extra visuele content (overlays) te laten verschijnen bij het inzoomen op een bepaald element.

Extra verdieping door de zoom-in-zoom functie

Extra verdieping door de zoom-in-zoom functie

Indien je verhaal erg gelaagd is, is de zoom-in-zoom functie een uitkomst. Deze functie biedt de mogelijkheid om na het inzoomen op een bepaald element, nog een keer in te zoomen voor verdere verdieping.

Je tekening als kapstok

Deze Jamdots van Provincie Zuid-Holland van de afdeling Dienst Beheer en Infra (DBI) had een rijk verhaal. Om alle verhalen te kunnen verwerken gebruikt men de visualisatie als kapstok en doormiddel van deze web-based communicatietool Jamdots kon men verdiepingen in de plaat aanbrengen. Zo kan ieder stukje uit de visualisatie extra toelichting krijgen dmv text, videos, extra tekeningen en afbeeldingen.