Basiszuiveringsbeeld

Red stripe

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Klant

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Traject

Visie | Praatplaat | Betrekken stakeholders

Red stripe

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is bezig met het ontwikkelen van een basiszuiveringsbeeld (BZB). Deze BZB representeert een feitelijke weergave van zowel de huidige situatie van een zuiveringskring als de te verwachten ontwikkelingen. Het BZB leidt, samen met gemeentelijke plannen tot gedragen inzichten in de toekomstbestendigheid van een zuiveringskring voor de komende 5 tot 10 jaar. Om dit programma verder met de gemeente en PWN (Drinkwaterbedrijf) te kunnen oppakken heeft Nela Ansano, de programma trekker van BZB gevraagd of JAM hiervan een samenvattend beeld wilde maken.

In de eerste sessie zijn we aan de slag gegaan om de inhoud van het vraagstuk boven water te krijgen; wat is het speelveld van basiszuiveringsbeeld, wie zijn de stakeholders, welke ambities zijn er, in welke termijnen denken we, etc etc. We zijn begonnen 🙂

Conceptschetsen spelen een cruciale rol. We zoeken hier samen naar een compositie waarin we de verschillende inhoudelijk onderwerpen op de juiste manier kunnen verbinden met elkaar, zodat er een verhaal ontstaat. Met het team doorlopen we deze schetsen om ze te verrijken en aan te scherpen.

Het eindresultaat: rechts zien we het speelveld met de verschillende stakeholders en de ontwikkelingen die er op het gebied afkomen. Daar wordt data verzameld en in een portaal (samen ontwikkeld door HHNK, Gemeenten en PWN) samengebracht. Links zijn de kernelementen weergeven die het BZB-portaal straks aan informatie voorziet. 

Bekijk ook deze

Red stripe