Roadmap gevisualiseerd als kompas

De Heus Animal Nutrition

De Heus strategie inzoom

Jaar

2020

Klant

De Heus Animal Nutrition

Traject

Doel

Roadmap in één afbeelding die duidelijk weergeeft waar De Heus Poultry zich de komende 4 jaar op gaat focussen. Daarnaast is onderling begrip en draagvlak een vereiste. Dit vormt de basis over welke rol eenieder gaat nemen.

DeHeus strategie schets 1

Tijdens de Corona-maatregelen, hebben we onze workshops naar het digitale vlak verplaatst. Onze ervaring heeft ons geleerd dat er hiervoor net wat andere randvoorwaarden gelden om groepssessies effectief te laten zijn: kleine groepen en werksessies van maximaal 2 uur.

 

Kleine groepen geven de mogelijkheid om naast verbreding ook voldoende diepgang te hebben. Daarom hebben we voor De Heus Animal Nutrition de groep van 12 personen opgeknipt in 3 keer 4 deelnemers. Bij ieder groepje waren deelnemers van verschillende afdelingen of achtergronden in kennis en ervaring gemixt. Hierdoor was de input breed en met voldoende diepgang.

DeHeus strategie schets 2

Na iedere sessie verwerkten wij de aantekening van ruwe schetsen naar bruikbare input voor de volgende groep. Hierbij letten wij altijd op structuur, hiërarchie en leesbaarheid. De opvolgende groepen konden voortbouwen op de eerder gemaakte aantekeningen en beelden. Zo werd de content stapsgewijs verrijkt en aangescherpt tot een gezamenlijk visueel verhaal. Vanuit De Heus was Masja Duijster de constante factor en bij iedere sessie aanwezig.

 

 

DeHeus strategie schets 3

Naar mate het traject verliep, werden de contouren concreter en kon er meer op detail ingegaan worden. De laatste groep mocht vooral kritisch zijn op wat er al lag en de hiaten opvullen met aanvullende informatie, kennis en richting.

 

Bij de laatste sessie waren alle 12 deelnemers uitgenodigd om mee te kijken, mee te denken en input te geven om zo de beelden aan te scherpen klaar voor gebruik.