Een Provincie in verandering

Provincie Zuid Holland

Jaar

2018

Klant

Provincie Zuid Holland

Traject

verandering organisatie | communicatie | complexiteit

Doel

Het is de ambitie van het programma-team ‘Provincie van Waarde’  van de Provincie Zuid Holland om medewerkers mee te nemen in de nieuwe koers. Dit kan alleen slagen als je mensen betrekt en vraagt hoe zij het zien, in dialoog. Het team zag in dat on-the-spot creëren van verbeeldingen hierin een sterke toegevoegde waarde had.

Hoe ziet de verandering er uit?

Het hoofdlijnen akkoord dat in 2015 is opgesteld is duidelijk in haar koers door te streven naar een slimmer, schoner en sterker Zuid Holland.

Om dit mede te realiseren is er een programma – ‘Provincie van Waarde’- gestart om het lerend vermogen van de provincie te stimuleren.

Jam heeft het team visueel ondersteunt om beeldvorming rond thema’s, als de lerende organisatie en de verander-urgentie aan te scherpen en communicatie te maken waarin de boodschap duidelijk wordt uitgelegd.

Samen tekenen

Het team heeft in samenwerking met Jam een aantal bestuursleden de kans gegeven hun eigen visie op de nieuwe koers tot de essentie terug te brengen in een krachtig verhaal.

In de vorm van co-creatie sessies zijn medewerkers en leidinggevenden in diverse events, projecten en workshops meegenomen in de gedachtegoed rond de nieuwe koers. Jam was daarbij aanwezig om die ene belangrijke vraag te stellen “ja, maar hoe ziet dat er uit?”.

Conclusie

De kracht van verbeelding vindt vervolgens snel zijn weg binnen een organisatie. Een aantal afdelingen (zoals Dienst beheer & infra en Ontwikkeling & grondzaken) zijn een eigen samenwerking met Jam aangegaan om een ‘praatplaat’ te onwerpen waarin duidelijk uitgelegd kan worden wie zij zijn, wat ze doen en waar ze voor staan.