Het verhaal van ERTMS

Red stripe

Prorail

Klant

Prorail

Traject

Visueel verhaal

Vraag

Red stripe

ERTMS is het nieuwe het nieuwe Europese digitale treinbeveiligingssysteem. Waarbij treinen in de toekomst sneller, beter, veilig, betrouwbaar en duurzamer kunnen rijden. Het is een complex project, over tientallen jaren met veel fasen, stakeholders, technieken en een enorme organisatie. Om dit alles in goede banen te leiden is JAM gevraagd een helder visueel verhaal te maken, om intern en extern helder en eenduidig te kunnen communiceren over dit programma.

Doelstelling bepalen

In de eerste sessie hebben we de doelstellingen bepaald van het verhaal.Een eerste schets gemaakt van het programma. De scope was enorm, dus het was vooral zaak om te filteren wat de kern is van het verhaal.

Concept maken

Deze opzet is in een tweede sessie gecombineerd met bestaande structuren en presentaties over het programma. En er is besloten welke informatie er verteld moet worden door middel van deze visualisatie. In deze schets, zie je ook tekeningen terug die collega’s in een eerder stadium van de ontwikkeling van ERTMS hebben gemaakt.

Het verhaal is uitgewerkt in een eerste concept waarin gevisualiseerd is wat alle clusters van dit programma samen doen. En hoe dit leidt tot het testen en uitrollen van het nieuwe beveiligingssysteem.

Uitwerking

In onze derde sessie hebben wij het concept verder uitgewerkt. Waarin we de 3 parallelle paden van ontwikkeling, realisatie en organisatie hebben samen gebracht. 

Als aanvulling op de totaalstructuur hebben wij een eenvoudige ‘NU’ en ‘STRAKS’ beeld ontwikkeld. Het eindresultaat is een poster waarmee de diverse stakeholders kunnen uitleggen wat ERTMS is en hoe de verandering georganiseerd is. 

Eindresultaat

Wij hebben een interactieve visualisatie gemaakt in JAMdots, zodat de doelgroep zelf stap voor stap kan doorlopen waar ERTMS voor staat.

Dit geeft ons de gelegenheid om in te zoomen op onderdelen. Om zo complex verhaal overzichtelijk en gestructureerd te kunnen doorlopen.

Bekijk ook deze

Red stripe