JAM_visueel_denken_Inholland Diemen - Studentondersteuning

Studentsucces Centra

Red stripe

InHolland

Klant

InHolland

Traject

Betrekken organisatie en creëren draagvlak

Red stripe

Welke mogelijkheden zijn er binnen Hogeschool Inholland om studenten te ondersteunen? De oorzaken van studievertraging zijn legio, en de ondersteuningsmogelijkheden ook. De dynamiek in dit veld is groot, en er zijn veel medewerkers die studenten ondersteunen. Hoe kun je goed samenwerken als je niet van al je collega’s weet wie wat doet, en iedere hulpvraag van een student uniek is? Vanuit het Inholland Student Succes Centrum kreeg JAM de vraag om de keten van studentondersteuning in kaart te brengen.

Schetsen

In enkele iteratieve workshop met een kernteam van Inholland werd de plaat en haar verhaal getoetst bij. En verrijkt door verschillenden lagen van de organisatie.

Proces tekeningen en inspiratie

Na een eerste visuele workshop met Inholland, ontstond een netwerk van helpende instanties, gegroepeerd rondom een ‘student journey’. De beeldtaal in de tekening kenmerkte zich door het indelen in een boven- en onderlaag. Waarbij de medewerkers ONDERsteunen zoals rechts zijn deze paden in paars. En het pad van de student een reis is zoals een game-karakter zou moeten hebben.

Aansluitend op de belevingswereld van de student, is daarom er te inspiratie naar concept achtige beelden van game design gekeken, zoals in de afbeelding hieronder.

 

Concept_afbeelding_game_design

Inspiratie concept game design

Eindbeeld en next steps

Na afronding van dit deel van het project zullen we ons samen met Inholland richten op de uiteindelijke doelgroep, de student: waar moet je wezen wanneer je als student van Hogeschool InHolland studievertraging dreigt op te lopen?

Bekijk ook deze

Red stripe