Groene cirkel Kaas en Bodemdaling

Red stripe

Provincie Zuid-Holland

Klant

Provincie Zuid-Holland

Traject

visuele traject ondersteuning

Red stripe

We staan voor grote uitdagingen. Opgaven die je niet alleen kunt oplossen. Daarom bundelen de partners van Groene Cirkels hun krachten. Elke partner voegt vanuit zijn eigen (strategische) belangen kennis en expertise toe aan innovatieve oplossingen, die bijdragen aan de ambities van Groene Cirkels. Bij dit project loopt JAM al een tijdje mee met de groene cirkel Kaas en bodemdaling. Waarbij Zuivelfabriek De Graafstroom, Provincie Zuid Holland, Zuivelcoöperatie DeltaMilk (coöperatie van melkveehouders) , Rabobank, Waterschap Rivierenland en Wageningen University & Research samen zich inzetten voor: een toekomstbestendige landbouw in het veenweidegebied, oplossing voor bodemdaling, herstel biodiversiteit Groene Hart, klimaatproof watersysteem en economisch veerkrachtige boerenbedrijven

Grens ontkennende samenwerking

De eerste meeting waar JAM bij betrokken was de slotbijeenkomst van het vorige convenant en de start voor nieuw convenant. Tijdens deze meeting keken alle ambassadeurs terug op een succesvolle samenwerking. Waar men een mooie “grens ontkennende’ samenwerking is aangegaan.

Rode draden

Uit de verhalen van de ambassadeurs konden we de volgende rode draden destilleren:

1. Waardesysteem
2. Rentmeesterschap
3. Dialoog met de omgeving
4. Innovatie
5. Focus en versnelling

Dit werd de basis van de eerste schets. Een stukje Alblasserwaard waar men via een trappetje het poldergebied vanuit een sloot de grens ontkennende samenwerking aansluit. Men laat alle agenda’s en jassen liggen bij de kapstok aan de slag.

Wat zie je?

Links van de tekening zie je mensen aan de slag met kruidenrijke grasland, een waterinfiltratiesystemen (WIS) en ook sluiten mensen zich uit de omgeving aan.

Rechts zie je een “waarde rad” die aangeslingerd word door een emmer met water die staat voor investeringen en onderhoud. Eenmaal draaiende komen er allemaal waardes. Die weer andere themas zoals verbeteren waterkwaliteit, vergroting biodiversiteit, vitalere landbouw en tegengaan bodemdaling helpen.

Jamdots

Uiteindelijk is de tekening en het verhaal door een aantal tekenrondes geweest en in de Jamdots omgeving gezet. Hier word de tekening verder toegelicht en extra documenten en filmpjes bijgezet.

Verdieping slagen

Na het maken van de jamdots zijn er nog twee verdieping slagen gemaakt. Een over welke projecten pakken we op als groene cirkels, “een innovatietrechter”. En de andere verdieping is gemaakt op het waarde rad. Hoe maken we een Robuuster, goed draaiend waardesysteem.