Natuurinclusief

Natuurinclusief bouwen

Red stripe

WUR

Klant

WUR

Traject

communicatie tool | overzicht

Red stripe

Natuurinclusief bouwen begint met het besef dat je groener wil bouwen en met collega’s en geïnteresseerden binnen en buiten je werkveld het gesprek hierover aangaat. Welke ambities zijn er? En waar begin je? Met de WUR hebben wij een interactieve website ontwikkeld die handvatten biedt voor dit gesprek. Hij laat het belang van natuurinclusief bouwen zien en wat er nodig is om een groene(re) stad te realiseren.

In onze eerste sessie hebben wij vooral geëxploreerd hoe we het verhaal wilde vertellen. Daarin kwamen we er op om 4 fasen te definiëren, oplopend in ‘natuurinclusiviteit’. In de volgende sessie zie je al de contouren van 4 fasen verschijnen, in ons concept hebben we er een weg tussen gelegen die de transitie tussen deze fasen symboliseert.

Naast de fasen hebben wij de stakeholders gedefinieerd. Hoe werken gemeente, architect en groen specialisten samen om tot een integraal concept te komen. Deze teams hebben wij bij de fasen gevisualiseerd.

Uiteindelijk hebben wij de visualisatie aangevuld met specifieke voorbeelden van architectuur, flora en fauna die de fasen typeren.

Het eindresultaat is een interactieve website waarin de stakeholders het verhaal stap voor stap kunnen volgen met als doel enthousiast te worden over de (haalbaarheid) van natuurinclusief bouwen.

Bekijk ook deze

Red stripe