Samen een de richting bepalen

Red stripe

TU Delft

Klant

TU Delft

Traject

communicatie | team op 1 lijn | draagvlak

Red stripe

De TU Delft stelt om de 6 jaar een nieuw strategisch plan op. Om te voorkomen dat dit resulteert in een dik, onleesbaar ‘zend’-document is er besloten om belangrijke stakeholders mee te nemen in een ontwerpproces om gezamenlijk te bepalen hoe de ambities van de TU er uit moeten gaan zien.