JAM_visual_stadslandbouw

Stadslandbouw Amsterdam Zuidoost

Red stripe

Wetenschapswinkel Wageningen University & Research

Klant

Wetenschapswinkel Wageningen University & Research

Red stripe

In dit atelier willen we werken aan een ontwerp waarbij de kansen die er zijn voor Stadslandbouw in Amsterdam Zuidoost zodanig benut worden dat er een substantiële bijdrage geleverd kan worden aan een duurzaam, gezond, toegankelijk en betaalbaar groente (en fruit) voor iedereen. Daarbij gaat het om samenwerken, het delen van kennis, en het produceren en verdelen/verkopen van groente en fruit. Er gebeurt al veel in Zuid Oost, maar hoe kunnen we dit nog beter organiseren? Met deze vraag kwam Kenny van Venzo Swazoom bij De Wetenschapswinkel van Wageningen UR. Jan Eelco van de WUR heeft vervolgens Jam betrokken, want "waar gewerkt wordt aan visies, is verbeelding onmisbaar!".

De behoefte aan betaalbaar en gezond voedsel is groter dan ooit. De bewoners van het multiculturele buurten in Zuidoost, hebben hun eigen culinaire voorkeuren waarin exotische groenten, fruit, kruiden en specerijen een belangrijke rol spelen. Het huidige aanbod is vaak duur, matig van kwaliteit en in bepaalde seizoenen beperkt beschikbaar. Dit aanbod wordt hierdoor steeds vaker onbereikbaar voor een belangrijk deel van de inwoners van Amsterdam Zuidoost.

In een samenwerkingsverband van Venzo Swazoom, wetenschapswinkel Wageningen Universiteit, AMS Institute en Gemeente Amsterdam zijn we samengekomen in een ontwerp atelier. Hierbij waren ook deelnemers betrokken vanuit het levendige netwerk uit Amsterdam Zuidoost van (buurt)moestuinen, schooltuinen, boomgaarden, en agrarische bedrijven.

Met de deelnemers is er gebrainstormd over hoe we samen echt een verschil kunnen maken in de stadslandbouw van Amsterdam Zuidoost. Dit hebben we gedaan op 4 themas: leren, telen, verdelen en verbinden.

Na een prachtige intro van Guni Marengo van Bio Food BV. Zijn we met z’n allen aan de slag gegaan met het invullen van de brown papers.

Schets

Na het ontwerpatelier hebben we de brown papers en post-its onder de loep genomen en gekeken hoe we alle ideeen konden samenbrengen. De synthese kwam tot stand door al samen schetsend op zoek te gaan naar een beeld waarin eenieder zijn/haar eigen input gereflecteerd zag.

Verrijking

Deze schets is in een daaropvolgende bijeenkomst verrijkt door het kernteam. Zo is er een gewenste standslandbouw omgeving ontworpen. Een plek met een balie waar mensen langs kunnen komen voor kennis, maar waar ook workshopruimte is en plek om te koken. In kassen, maar ook op balkons en daken is er ruimte om groente en fruit te telen.
Met de feedback is in de Jam studio de schets uitgewerkt tot een praatplaat van formaat.

De droom

De stadslandbouwacademie van Zuidoost is niet meer weg te denken. In korte tijd is het een vertrouwde en toegankelijke plek geworden. Een plek waar je naar toe gaat als je meer wilt weten over het telen, verwerken, verkopen van groenten en fruit. Maar ook een gezamenlijke maaltijd, om wat je teveel hebt uit je tuin te brengen of gewoon voor een praatje. De academie stelt ook veel informatie online beschikbaar, er zijn schatgroepen, kennisportals en er is de online vraagbank “vraag het Mousa”.
Hoe is het zover gekomen? We gaan terug naar het najaar van 2023. Toen werd de kiem gelegd middels dit droombeeld.

Bekijk ook deze

Red stripe