JAM_visueel_denken_PositionPaper Studiedata_25 juni

Studie data in beeld

Red stripe

SURF

Klant

SURF

Traject

Inzicht in complex vraagstuk

Red stripe

In het Verenigd Koninkrijk gebruiken veel onderwijsinstellingen al volop learning analytics om het onderwijs te verbeteren. Ook in Nederland willen instellingen die stap nu gaan zetten. Maar wat ze dan precies willen, is vaak nog ongewis. SURF begeleidt hogescholen en universiteiten daarbij.

Studiedata wat is dat? Hoe je er mee kunt werken? Wat de voordelen zijn? Wanneer gebruik je dit? en Hoe gebruik je het op een verantwoorde manier? Samen met de zone Studiedata, bestaand uit een team van 7 hogescholen en 5 universiteiten, zijn we deze zoektocht aangegaan.

Wat is studiedata? 

Tijdens dit project hebben we studiedata gevisualiseerd als water. Dit is de onderstroom van alles is waar je vanuit kan “putten” om zo je organisatie tot bloei te laten brengen met inzichten en acties. Eerst zie je een waterput die uiteindelijk evolueert naar een automatische gestuurde pomp waar in de onderlaag netwerken en structuren zijn aangebracht om dit naar de oppervlakte te krijgen.

Waarom studiedata?

In de sessie werd er gezegd door studie data een onderwijsinstelling zich kunt verbeteren op kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie. Door studiedata weet je zeker dat richtinggevende en ambitieuze beleidsplannen en -voornemens echt effect hebben gehad. Dat de inrichting van het onderwijs ook nog eens efficiënt is geweest. Maar vooral dat in de echte praktijk de kwaliteit van het onderwijs aantoonbaar is verbeterd.

Wie kan iets met studiedata?

We hebben samen 8 personas geïdentificeerd en per persona gekeken wat studiedata zou kunnen bijdragen aan het huidige werk.

Website: doe meer met studiedata

Om deze kennis zo goed mogelijk te delen is er door stuurlui een website gemaakt. Waarbij het verhaal over studiedata in combinatie met de beelden van JAM samen kwamen.

Bekijk ook deze

Red stripe