Visie op netbeheer & de energietransitie

Red stripe

Van WELVAART naar WELZIJN: netbeheerders in Nederland kiezen positie! Welke toegevoegde waarde leveren zij voor de maatschappij, en wat wordt hun rol in de toekomst? Verder: raakvlakken met de organisatie van de Provincie Zuid Holland op het domein van de ENERGIETRANSITIE.