Wie is de doelgroep?

Red stripe

Aan de faculteit Industrieel Ontwerp is mij geleerd om bij aanvang van een ontwerp oefening mezelf altijd deze vraag te stellen. Voor wie ontwerp ik dit? En wat is de waarde die het product vervullen moet? De herhaling zorgde ervoor dat de vraag insleet in mijn routines. Ik heb het ontwerpen van producten ingeruild voor het ontwerpen van verhalen. Maar de ontwerpprincipes gebruik ik nog dagelijks.

Bij een nieuwe aanvraag neem ik bijvoorbeeld ruim de tijd om de klant, de organisatie en haar context te leren kennen. Dit voelt soms vertragend voor een klant, wat er eens toe leidde dat iemand me eens vroeg of ik de opdracht wel wilde doen.  Ik geloof echter dat als ik de ruimte neem om een goeie analyse te doen, ik een dienst kan leveren met een grotere impact.

‘Start with the end in mind’

Onderdeel van die analyse bestaat uit het vooraf gezamenlijk definiëren van het eindproduct, lokwel ‘Start with the end in mind’. genoemd. ( Een inspirerende blog over dit onderwerp hier).
Het is de uitdaging om de behoefte achter de vraag te bepalen. Wat is de uitdaging van de klant, en hoe kan onze dienstverlening daar een bijdrage aan leveren.

In mijn vak als ‘visueel denker’ is mijn bijdrage het ontwerpen van een communicatie middel dat een verhaal moet overbrengen. Om dat scherp te krijgen zet ik altijd ons communicatie model in. Hierin schetsen wij het eindproduct met gebruikers en doelgroep in een bepaalde context.

Het model zet de ‘zender’ tegenover de ‘ontvanger’, de doelgroep. De vraag wie dat dan zijn, leidt dikwijls tot twijfelende blikken. Dat is ook heel begrijpelijk. Mensen hebben de neiging om van binnen naar buiten te redeneren, zonder eerst stil te staan bij wie de toehoorder is en wat het effect is wat je beoogd bij die toehoorder.
Vaak krijg ik dan het antwoord dat ‘iedereen’ de doelgroep is, maar dat is een te makkelijk antwoord. Het is ook belangrijk om hierin een keuze te maken. Een verhaal voor iedereen wordt in mijn ervaring een verhaal dat weinig te vertellen heeft.

Wat een verhaal moet doen bij haar toehoorders is, hoog over, in te delen in 3 effecten: informeren, inspireren en enthousiasmeren. De keuze uit deze drie kan zeer bepalend zijn voor het eindresultaat. Bij informeren gaat het er om mensen op de hoogte te brengen en om overzicht te verschaffen daar waar complexiteit ervaren wordt. Bij inspireren gaat het met name om het creëren van eigenaarschap. Enthousiasmeren gaat over het bewerkstelligen van een by-in, om mensen zover te krijgen dat ze mee willen doen.

Of je je verhaal nu tekent of schrijft, definieer altijd je doelgroep. Probeer een zo goed mogelijke voorstelling te maken van deze persoon en bedenk wat jij wilt dat die persoon denkt en hoe die gaat handelen na het aanhoren van het verhaal. Stel je daarna pas de vraag wat en hoe je eigenlijk wilt vertellen en wat je belangrijkste boodschappen zijn.

Met visuele groet,
Jeroen